Rodičovská kavárna na téma Víceletá gymnázia

Ve středu proběhla Rodičovská kavárna na téma aktuální (nejen) pro rodiče dětí v pátých a sedmých třídách.

Letos jsme pozvali do kavárny pana Tomáše Feřteka, spolupracovníka EDUin (eduin.cz). 

Přednáška proběhla na příkladech tří nejčastějších typů dětí, které se hlásí na víceletá gymnázia. Rodiče si tak mohli porovnat situaci vlastních dětí a popřemýšlet nad tím, jaké jsou klady i zápory přijetí na víceleté gymnázium nebo setrvání na základní škole. Dále pan Feřtek shrnul základní rysy škol, které pracují s dětmi "nekonzervativním" způsobem, a jak je poznat. Zaznělo také mnoho konkrétních osudů a tipů.

Účastníci mohli své dotazy k otázce víceletých gymnázií a k výběru správného směřování svých dětí na střední školy konzultovat také s paní ředitelkou Cichoňovou a školním psychologem panem Panushevem.

Všem rodičům děkujeme za účast a věříme, že příští rok budeme moci zase tuto kavárnu uspořádat.

 

Spolek Angel

 

 

Publikován: 16.2.2018

Vytvořil(a): Andrea Melzerová

  Kalendář