RK Rizikové chování dětí na internetu

Ve středu 16.2. proběhla rodičovská kavárna podporovaná Nadací O2 a projektem E-Bezpečí.

Přednáškou nás provedl Dr. René Szotkowski, byla zaměřena na rizikové jevy spojené s virtuální komunikací dětí.

Dozvěděli jsme se o nových aplikacích, které jsou momentálně mezi dětmi velmi populární, a jejich rizicích. Diskutovali jsme kyberšikanu, kybergrooming, sexting, rizika sociálních sítí. Vše nám lektor demonstroval na reálných případech z praxe specializované online poradny pro oblast rizikového chování na internetu, která byla založena při UP Olomouc. 

Rodiče si uvědomili, jak je potřebné s dětmi mluvit o chování ve virtuálním prostředí a také, že pravidelná prevence a důvěra hrají důležitou roli. 

 

Zajímavé odkazy:

Projekt E-Bezpečí  www.e-bezpeci.cz

Online poradna  www.napisnam.cz

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (Centrum PRVoK)  www.prvok.upol.cz

Filmy "Seznam se bezpečně" naleznete na stream.cz

 

Publikován: 18.1.2019

Vytvořil(a): Andrea Melzerová

  Kalendář