Pravidla soutěží pro Zahradní slavnost 2018

Zahradní slavnost na téma Vivat Republika! se uskuteční v úterý 19.6.2018. Soutěže budou probíhat během dubna a května 2018 a dále 19.6.2018 mezi 15. a 17. hodinou.

 

Žáci školy jsou pro účely soutěže rozděleni do 3 kategorií dle věku:

kategorie A - mateřská školka + PT

kategorie B - 1. - 4. třídy

kategorie C - 5. třídy a vyšší

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ:

 

Soutěže pro jednotlivce:

Vědomostní kvíz

 • probíhá během dubna a května 2018, vyhlášení soutěže na webových stránkách školy zsangel.cz

 • každý účastník bude odpovídat na 7 otázek s jednoznačnou odpovědí z období 1. republiky, kterou lze dohledat v učebních nebo historických materiálech

 • každá správná odpověď = 1 bod

 • maximální počet bodů = 7 bodů

 • získané body se započítávají jednotlivci, který je zodpověděl, a zároveň do hodnocení třídy, do které jednotlivec/účastník patří

 • soutěž bude ukončena 20.5.2018

 

“Paměť Angelu”

 • soutěž probíhá během dubna a května 2018, vyhlášení soutěže na stránkách školy zsangel.cz

 • zúčastnění žáci písemně zpracují příběh z období 1. republiky (1918 - 1938), a to přednostně příběhy z vlastní rodiny vyprávěné prarodiči/rodiči, event. zajímavé příběhy nastudované z historických materiálů

 • žáci z kategorie A, event. žáci 1. tříd, mohou zpracovat příběh výtvarně

 • 1 příběh = 10 bodů

 • 1 žák = max. 1 příběh na max. A4

 • příběhy žáci odevzdávají tř. učitelům do konce května, tj. 31.5.2018, kdy bude soutěž uzavřena

 • získané body se započítávají jednotlivci, který odevzdal příběh, a zároveň do hodnocení třídy, do které jednotlivec/účastník patří

 

Zábavně-vědomostní část se stanovišti

 • stanoviště této části budou umístěna na školním hřišti ZŠ Angel dne 19.6.2018

 • žáci na startu obdrží provázek, na který budou navlékat korálky jako ohodnocení jejich výkonu na jednotlivých stanovištích

 • úkoly na stanovištích budou připraveny s různými obtížnostmi dle kategorií A-C

 • korálky budou žákům sečteny u organizačního stánku spolku a body zaneseny do výsledkových listin

 • 1 korálek = 1 bod

 • na každém stanovišti mohou žáci získat až 3 body

 • celkem budou připravena 3 stanovišťě pro každou kategorii

 • maximální počet bodů, které je možné získat v této části = 9 bodů + max. 3 body bonusové

 • Bonus body:

  • za bublinu ze žvýkačky = 1 bod (žvýkačku si účastník přinese s sebou)

  • za dobovou přikrývku hlavy žáka = 1 bod (bekovky, čelenky, klobouky, atd.)

  • za dobovou přikrývku hlavy rodiče = 1 bod (bekovky, čelenky, klobouky, atd.)

 • získané body se započítávají jednotlivci, který soutěžil, a zároveň do hodnocení třídy, do které jednotlivec/účastník patříSoutěž pro třídy:

třídy celoškolně soutěží o putovní pohár pro třídu, která získá nejvyšší počet bodů

body třídy získávají jako součet bodů všech svých jednotlivců

soutěží ve třech kategoriích dle věkuODMĚNY:

 

 • 3 vylosovaní účastníci vědomostního kvízu, kteří správně zodpověděli alespoň 3 otázky - vouchery do jumpparku
 • 3 vylosovaní účastníci, kteří odevzdají písemně zpracovaný příběh z doby 1. republiky - vouchery do jumpparku
 • jednotlivec s nejvyšším počtem získaných bodů (v případě více jednotlivců se shodným počtem bodů, bude výherce vylosován) - voucher do jumpparku (max. počet bodů je 29 bodů)
 • třída s nejvyšším počtem bodů v kategorii A - návštěva Funparku Žirafa
 • třída s nejvyšším počtem bodů v kategorii B - návštěva lasergame nebo únikové hry
 • třída s nejvyšším počtem bodů v kategorii C - návštěva lasergame nebo únikové hry
 • absolutní vítěz - třída s absolutně nejvyšším počtem bodů - získává putovní pohár

 

Losování i vyhlášení výsledků všech soutěží bude probíhat na závěr programu na centrálním pódiu dne 19.6.2018.Praha, 10.4.2018

Publikován: 16.4.2018

Vytvořil(a): Andrea Melzerová

  Kalendář