Naše škola splnila stříbrná kritéria programu Skutečně zdravá škola

Základní škola Angel obdržela na konferenci 4.11.2017 od iniciativy Skutečně zdravá škola stříbrný certifikát za úspěšné splnění stříbrných kritérií programu Skutečně zdravá škola, tedy za to, že se podílí na kvalitním stravování dětí, na jejich vzdělávání o jídle, napojení školní kuchyně na místní dodavatele surovin a potravin a také na šíření osvěty mezi rodiči.

Velké díky patří Stravovací komisi sestavené z rodičů školy, vedení jídelny a zástupců učitelů, dále pak paní ředitelce za její iniciativu a aktivní podporu, a nesmíme zapomenout ani na skvělou spolupráci se Skutečně zdravou školou.

Děkujeme!

 

Zpráva na webu Skutečně zdravé školy

Zpráva na webu Městské části Praha 12

 

 

 

Publikován: 23.11.2017

Vytvořil(a): Andrea Melzerová

  Kalendář