Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava střechy a světlíků objekt Angelovova 3183/15"

Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava střechy a světlíků objekt Angelovova 3183/15"

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - krycí list nabídky

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

Příloha č. 3 - smlouva 

Příloha č. 4 - položkový rozpočet

 

- aktualizace příloh dne 7.10.2019 - admin.chyba zad.dokumentace - článek III. a příloha č. 3 - článek II.

Přiložené soubory:

Publikován: 3.10.2019

Naposled upraven: 7.10.2019

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář