Vánoční provoz MŠ

27.12.-31.12.2021 bude provoz pro děti ze všech MŠ Praha 12 zajištěný v MŠ Podsaďáček

 

N Á H R A D N Í   P R O V O Z   M Š

 

 

VÁNOCE 2021

 

Provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 zajišťuje

 

Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12

 

sídlo: Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4 – Modřany

 

 

ve dnech 27. 12. až 30. 12 od 7:00 do 17:00 hodin,

31. 12. 2021 od 7:00 do 13:00 hodin

 

Kontakt: telefon 241 773 169, 607 509 415, 777 950 374, e-mail: reditelka@mspodsady.cz

 

 

Prosíme rodiče, aby přihlašovali děti na náhradní provoz pouze v nezbytných případech.

 

Rodiče, kteří budou mít o tuto službu zájem, přihlásí své dítě

v  MŠ Podsaďáček ve středu 24. 11. 2021 v době od 13:00 do 17:00 hodin.

 

Rodiče odevzdají kopii řádně vyplněného evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole.

 

Rodiče na místě vyplní žádost, v níž upřesní docházku dítěte (ve kterých dnech a hodinách bude docházet do mateřské školy), a uhradí stravné.

Od 3. 1. 2022 budou v provozu všechny mateřské školy.

Publikován: 3.11.2021

Vytvořil(a): Šárka Johanisová

Podporujeme a děkujeme