Letní provoz MŠ v červenci a srpnu, školní rok 2018 - 2019

Informace o přerušení provozu mateřské školy Hasova a Angelovova v Praze 12

LETNÍ PROVOZ MŠ V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU,  ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

 

INFORMACE O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY Hasova  a Angelovova v PRAZE 12

Podle ustanovení §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., oznamuji, že v měsíci červenci od 15. – 31.07.2019 a v měsíci srpnu od 01. -25.08.2019 bude provoz MŠ Hasova a Angelovova v Praze 12 přerušen.

Provoz pro děti zapsané do MŠ Hasova, Angelovova bude od 26.08.2019 a částka za školné v měsíci srpnu bude účtovaná všem dětem (kromě předškoláků) ve výši 160,-Kč.       

    Předškolní vzdělávání v uvedených měsících po projednání se zřizovatelem MČ Praha 12 budou poskytovat níže uvedené MŠ.

Pro nově nastupující děti začíná školní rok 2019/2020 1.9.2019.

 

 

                                                            ČERVENEC

                                                          1.7.-12.7. 2019

Mateřská škola Hasova, součást ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12  

143 00 Praha 4 – Modřany, Hasova 3094/3

Mateřská škola Angelovova, součást ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12  

143 00 Praha 4 – Modřany, Angelovova 2194/19

15.7.-26.7. 2019

Mateřská škola Pohádka v Praze 12 

142 00 Praha 4 - Kamýk, Imrychova 937/15

Mateřská škola Jahůdkav Praze 12 

143 00 Praha 4 - Modřany, Krouzova 3036/10

 

SRPEN

                                                             29.7.-9.8. 2019

Mateřská škola Zvoneček v Praze 12

143 00 Praha 4 - Modřany, Pejevové 3135/34

 

Mateřská škola Palmetová, součást ZŠ a MŠ K dolům v Praze 12

143 00 Praha 4 - Modřany, Palmetová 21059/3

 

                                                               12.8.-23.8. 2019

Mateřská škola Oáza v Praze 12

142 00 Praha 4 – Kamýk, Čechtická 758/6

 

 

 

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, si vyzvednou ve své škole kopii evidenčního listu dítěte a podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, a to ve dnech:

29.5. - 30.5. 2019 od 13 do 17 hodin.

Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy.

 

Upozornění:

Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť a uhradit zde úplatu za předškolní vzdělávání.

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                

 

Úplatu za předškolní vzdělávání + stravné budeme vybírat v hotovosti při zápisu                                 

ve dnech   29. + 30.5. 2019 od 13,00  do 17,00 hodin.

1)      1.7. – 4.7.2019                                    Výše úplaty: 128,-Kč      

2)      8.7. – 12.7.2019                                  Výše úplaty: 160,-Kč

3)      1.7. – 12.7.2019                                  Výše úplaty: 288,-Kč

 

Celodenní stravné 43,- Kč (x počet dnů), strava bez odpoledních svačin 34,-Kč (x počet dnů).

Prosíme, přineste si přesnou částku.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (letní provoz 2019)

Přiložené soubory:

Publikován: 14.5.2019

Vytvořil(a): Šárka Johanisová

  Kalendář

Pondělí 22.7.

Hlavní prázdniny

Úterý 23.7.

Hlavní prázdniny

Středa 24.7.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 25.7.

Hlavní prázdniny

Pátek 26.7.

Hlavní prázdniny

Sobota 27.7.

Hlavní prázdniny

Neděle 28.7.

Hlavní prázdniny