INFORMACE Z JÍDELNY

Ukončení odhlášování obědů je 29.6. v 10 hodin.

INFORMACE Z JÍDELNY

Vážení strávníci, vážení rodiče,

Odhlašování obědů bude uzavřeno 29.6. v 10 hodin, na pozdější odhlášky nebude z provozních důvodů brán zřetel.

Děkuji za vaši pozornost.

Jménem celého kolektivu pracovnic školní jídelny Vám všem přeji krásné prázdniny.


Jana Korytářová vedoucí školní jídelny

Publikován: 23.6.2022

Vytvořil(a): Jana Korytářová

Podporujeme a děkujeme