Informace k zápisu do 1. tříd a do přípravné třídy

Vážení rodiče, 

s ohledem na hygienické, bezpečnostní a prostorové podmínky školy otevřeme ve školním roce 2018/2019:

  • 4 první třídy – 90 dětí
  • 1 přípravnou třídu – 15 dětí

 

a)      Zápis do 1. ročníku (děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) ve dnech 9.4. – 18.4. 2018

S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste vyplnili přihlášku k zápisu a odeslali ji na mail papikova@zsangel.cz. do 26. 3. 2018. Na základě této přihlášky budete pozváni na konkrétní datum a čas.

 

b)      Zápis do přípravné třídy (pouze pro děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019) dne 19.4.2018

S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. Pro zahájení správního řízení musí být doloženo též doporučující stanovisko školského poradenského zařízení – doporučení odkladu školní docházky a doporučení zařazení dítěte do přípravné třídy. Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste vyplnili přihlášku k zápisu a odeslali ji na mail papikova@zsangel.cz. do 26. 3. 2018. Na základě této přihlášky budete pozváni na konkrétní datum a čas.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2018/2019

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 24, 26 )

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části

 

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha 

 

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – 2018/2019

 

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 24, 26 )

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části

 

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha 

 

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.

Přiložené soubory:

Publikován: 5.3.2018

Naposled upraven: 22.3.2018

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář

Středa 23.1.

Pedagogická rada