Informace k zápisu do 1. tříd a do přípravné třídy

Vážení rodiče, 

s ohledem na hygienické, bezpečnostní a prostorové podmínky školy otevřeme ve školním roce 2018/2019:

  • 4 první třídy – 90 dětí
  • 1 přípravnou třídu – 15 dětí

 

a)      Zápis do 1. ročníku (děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) ve dnech 9.4. – 18.4. 2018

S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste vyplnili přihlášku k zápisu a odeslali ji na mail papikova@zsangel.cz. do 26. 3. 2018. Na základě této přihlášky budete pozváni na konkrétní datum a čas.

 

b)      Zápis do přípravné třídy (pouze pro děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019) dne 19.4.2018

S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. Pro zahájení správního řízení musí být doloženo též doporučující stanovisko školského poradenského zařízení – doporučení odkladu školní docházky a doporučení zařazení dítěte do přípravné třídy. Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste vyplnili přihlášku k zápisu a odeslali ji na mail papikova@zsangel.cz. do 26. 3. 2018. Na základě této přihlášky budete pozváni na konkrétní datum a čas.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2018/2019

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 24, 26 )

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části

 

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha 

 

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – 2018/2019

 

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 24, 26 )

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části

 

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha 

 

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.

Přiložené soubory:

Publikován: 5.3.2018

Naposled upraven: 22.3.2018

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář

Čtvrtek 16.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 17.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 18.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 19.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 20.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 21.8.

Hlavní prázdniny

Středa 22.8.

Hlavní prázdniny