Nové informace KC v roce 2023

Nové informace KC v roce 2023

Milí uchazeči kroužků,

v novém roce 2023 budou postupně kurzy ukončovat své lekce v rámci prvního pololetí 2022. Pokud již nebudete chtít v kroužku pokračovat, nahlašujte tuto skutečnost lektorovi daného kurzu, ať může do kurzu vzít jiného uchazeče či kurz např. zrušit. Pokud vám nebude něco jasného, kontaktujte, prosíme, lektory daných kurzů nebo se obraťte na KC.

Nyní  je v nabídce nový kurz v anglickém jazyce pro žáky 4. - 9. tříd, odkaz zde, začínat bude 2.2.2023.

Krásny dne přeje, Vaše KC

 

Připomínáme - důležitá informace:   KC je zprostředkovatel kroužků, předávání dětí z družiny v rámci jejich uvolňování řeší zákonní zástupci samostatně  s vychovateli ŠD a  lektory kurzů v rámci jejich instrukcí. 
Lektoři jsou povinni rodiče informovat včas, že kroužek odpadá, rodič musí písemně informovat vychovatelku o změně (že v den, kdy není kurz, zůstává dítě ve školní družině - lísteček).  Družina požaduje informace od zákonných zástupců písemně
Převody dětí z družiny na kroužky řeší zákonný zástupce v Přihlášce do družiny - uvádí vyzvedávající osobu (lektor kroužku, převádějící pedagogický pracovník).

Publikován: 10.1.2023

Vytvořil(a): Veronika Hanušová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies