KC - přihlašování na kurzy

důležité sdělení

Milí uchazeči kroužků,

zítra , dne 20.9 od 10.00 hodin začíná přihlašování na kurzy KC.  Prosím, čtěte pozorně instrukce ke každému kroužku. Vždy je popsané, jakým způsobem se přihlásit, zda přes externí agentury či externí lektory nebo přes školní WEB KC. U školních kurzů budou rozdány po naplnění kroužků složenky, u externích kurzů řešíte platby s lektory samostatně. Pokud vám nebude cokoliv jasné, pište či volejte do KC nebo lektorům jednotlivých kurzů. Také jako v minulých letech, jsou zde kurzy, které jsou organizovány jen pro určitou budovu ZŠ (Mladenovova, Rakovského, Angelovova), aby byl možný větší přístup na kroužky, které jsou oblíbené, tak to prosím, respektujte. 

Pokud bude uchazeč kroužků navštěvovat KC, je potřeba dodat do KC vytisknutou a podepsanou Přihlášku do KC, která je nezbytná pro pobyt žáka v KC. (zanechat ji můžete na recepci školy nebo přímo v KC)

Přihlašování na kurzy se ukončuje dne 26.9. 

 

Moc si vážíme vaši spolupráce a pojďme do toho:)

Vaše KC

Publikován: 19.9.2017

Vytvořil(a): Veronika Hanušová

  Kalendář