KC - informace

poděkování a instrukce KC

KC  - informace

Milí uchazeči o kroužky,

přejeme vám KRÁSNÉ PRÁZDNINY a děkujeme, že jste byli součástí našich kroužků a doufáme, že jste si je příjemně užili.

Na začátku září vás budeme postupně informovat o přihlašování na kroužky a dočtete se veškeré instrukce. Budeme se snažit stávající kroužky ponechat a také udržet podobné dny a časy. Vše záleží na rozvrhu školních učeben, TV a lektorů. Také se v nabídce objeví i kroužky nové, snad Vás potěší:) 

Tak jako v minulém roce začne přihlašování na kroužky KC cca  20.9 od 10.00 hodin. Na kroužky organizované školou se budete přihlašovat přes web školy, na kurzy zajišťované externími lektory se budete přihlašovat přes externí lektory samostatně.

Kontakty na lektory a informace, jak se on -line přihlašovat na školní kurzy se objeví na webu školy na začátku září, sledujte, prosím, pozorně tyto informace.

 

Pokud vám nebude cokoliv jasné, pište či volejte během září do KC nebo lektorům jednotlivých kurzů. 

 

Moc si vážíme Vaší přízně a těšíme se na Vás v příštím " kroužkovém" roce 2019 - 2020

Vaše KC

Publikován: 26.6.2019

Vytvořil(a): Veronika Hanušová

  Kalendář