Malování a kreslení
Začátek kurzu 5.10., konec 11.1.2022

  • Cena: 1490 externímu lektorovi kurzu
  • Určeno pro: ZŠ
  • Místo konání: Angelovova
  • Platba hrazena: Lektorovi
  • Lektoři: externí lektor agentury Kamarád

Anotace:
Náplň kroužku je zaměřena na základy kresby a malby podle skutečnosti a volné
tvorby, která vychází z vlastní představivosti. Děti seznámíme se základními
výtvarnými technikami a tématy. Děti se učí poznávat základy stavby obrazu,
kompozici, barevnou skladbu, budou se učit kresbu zátiší (tužkou, uhlem,
rudkou, tuší) a postupně přejdou k malbě (pastel, akvarel, akryl a olej). Budou
se učit kresbu architektonických objektů, kde je kladen důraz na perspektivu
a proporce, a figurální a portrétní kresbu. Kromě praktických dovedností jsou
děti seznamovány i s teoretickými principy výtvarných technik. Tento kroužek
rozvíjí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu.

Přihlašování do kroužku:

Kde? Budova ANGELOVOVA, nejméně pro 10 dětí

Kdy? úterý od 15:20 do 16:20

Cena?  1490 Kč 

Přihlašování na kurz od 13.9.2021

Přihlašování a informace o kurzu: vyplnění on-line formuláře na www.krouzky-kamarad.cz nebo e-mailem na info@krouzky-kamarad.cz

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 605 525 001.  Děkujeme Vám za přihlášení a těšíme se na Vaše děti.

 

Specifické podmínky: 

Pozor!
tento kroužek je externí - vede jej agentura, resp. externí lektor. KC je pouze zprostředkovatelem přihlášek. Veškerá další komunikace bude vedena výhradně mezi lektorem a zákonným zástupcem. Oznámení případných změn – rušení hodiny, změna času, platba kurzu apod. jsou v kompetenci a v povinnostech pořadatele kurzu.

 

Info družina:
z bezpečnostních důvodů je potřeba, pokud vaše dítě bude odcházet z družiny Angelovova, Mladenovova a Rakovského na kroužek Komunitního centra dodat na 1. pololetí roku 2021/2022  lísteček o odcházení  dítěte na kurz vaší asistentce . Na lístečku musí být napsáno jméno lektorky (domluvit se s agenturou), která bude vyzvedávat žáky ve školní družině, jméno dítěte, datum od kdy kroužek začíná, jeho název a hodina odchodu ze školní družiny  ( 10 minut před začátkem kroužku ). Tento lísteček bude platný po dobu konání celého 1. pololetí daného kroužku.  Pokud asistentka tento lísteček neobdrží, vaše dítě nebude posláno na kurz s lektorem, přestože je na kroužek přihlášeno. V případě, že kroužek nebude, žák zůstává ve školní družině, protože pro něho lektor nepřijde do školní družiny.
 
Po skončení kroužku lektor kurzu rozdává samostatně děti vyzvedávajícím.

 

Děti z  budovy Mladenovova a Rakovského: převádí pedag.dozor, pokud organizace ŠD to umožní. V jiném případě je potřeba si převod domluvit s lektorem kurzu. Z bezpečnostních důvodů je potřeba, pokud vaše dítě bude převáděno z družiny  Mladenovova na kroužek Komunitního centra dodat na 1. pololetí roku 2021/2022  lísteček o odcházení  dítěte na kurz vaší asistentce . Na lístečku musí být napsané jméno dítěte, datum od kdy kroužek začíná, jeho název a hodina odchodu ze školní družiny do KC a jméno vyzvedávajícího  - pedag. dozor .Tento lísteček bude platný po dobu konání celého 1. pololetí daného kroužku.  Pokud asistentka tento lísteček neobdrží, vaše dítě nebude posláno na kurz s lektorkou kurzu, přestože je na kroužek přihlášeno. 

V případě, že kroužek nebude, žák zůstává ve školní družině, protože pro něho lektor nepřijde do školní družiny.
Po skončení kroužku lektor kurzu rozdává samostatně děti vyzvedávajícím.
 
Podmínky konání kurzu budou dle aktuálních podmínek přizpůsobeny k případným mimořádným opatřením vzhledem k protiepidemiologické situaci. 
 
Děkujeme za pochopení, KC

Podporujeme a děkujeme